logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Małgorzata Chmielewska

mł. insp.

Małgorzata Chmielewska

 

Profil zawodowy

Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych Komendy Głównej Policji.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 24 lat pełni służbę w Policji, w latach 1990 - 1997 wykładowca w centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Od listopada 1997 r. w Komendzie Głównej Policji – tworzyła podstawy psychologii policyjnej, pracowała jako psycholog. W latach 1994 – 2002 współtworzyła system negocjacji policyjnych, była czynnym negocjatorem. Posiada doświadczenie w podejmowaniu interwencji kryzysowych po katastrofach i kataklizmach.
Ukończyła Studium Socjoterapii oraz studium NLP. Uczestniczyła w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych m.in.: Negocjacje o zakładników – Anti-Terrorism Assistance Program. Luizjana (USA), 1994; Negocjacje o zakładników. Kurs FBI, 1998 r.; Przestępstwa dokonane przy użyciu przemocy (określanie profilu), kurs FBI, 1999; Psychologiczne przesłanki typowania sprawców przestępstw – teoria i praktyka. Instytut Ekspertyz Sądowych, 2001; Pomoc psychologiczna po traumie, 1999; Metody pracy z funkcjonariuszami będącymi w sytuacji kryzysu psychicznego, 2006.
W ramach pracy dodatkowej prowadzi szkolenia dla różnych instytucji oraz zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS (kryzys, mediacje i negocjacje).