logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO James Coyne

PhD

James Coyne

 

Profil zawodowy

Jest jedną z wiodących postaci w psychologii zdrowia, na tyle istotną i znaną specjalistom, iż nie wymaga de facto większego przedstawienia. Jego dorobek obejmuje ponad 500 opublikowanych prac, cytowanych łącznie ok. 37 000 razy. Wiele uwagi poświęca on nie uprawnionym i nazbyt optymistycznym wnioskom, które są wyciągane z badań aplikujących psychologię pozytywną w interwencjach skierowanych do pacjentów onkologicznych właśnie. Prace dotyczące tej tematyki, w których bywa autorem lub współautorem, prowokują dyskusje często wychodzące poza świat akademicki. Coyne podkreśla przy tym kontekst etyczny propagowania takiej pseudowiedzy.
Jako dyrektor Behavioral Oncology Program wraz z zespołem bada radzenie sobie z chorobą pacjentów onkologicznych oraz opracowuje programy służące poprawie ich dobrostanu.