logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Justyna Pronobis-Szczylik

 

Justyna Pronobis-Szczylik

 

Profil zawodowy

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog, trener i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (Cert. nr 3 PTPO). Jako psychoonkolog przez 15 lat pracowała w Klinice Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, zajmując się wsparciem psychologicznym dla chorych na raka i ich rodzin, w ramach terapii egzystencjalnej. W latach 90tych uczyła się psychoterapii somatycznej Aleksandra Lovena w International Institute for Bioenergetic Analysis w Nowym Jorku i w Filadelfii. W 2005 roku współtworzyła Krajową Szkołę Psychoonkologii. Jest certyfikowanym psychoterapeutą intensywnej, krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) przez IEDTA.
Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Training Standards Comitee.Prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię w nurcie psychodynamicznym ISTDP, skutecznym w terapii stanów lękowych, depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych, a także reakcji na kryzys oraz traumę związaną z utratą i niedokończoną żałobą.Prowadzi superwizje i seminarium monograficzne z psychoonkologii dla studentów psychologii i słuchaczy podyplomowego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.
Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Aktywnie uczestniczy w działalności Federacji Międzynarodowych Towarzystw Psychoonkologicznych (IPOS Federation) oraz International Psycho-Oncology Society (IPOS).