logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Alicja Heyda

dr n. med.

Alicja Heyda

 

Profil zawodowy

Specjalista psycholog kliniczny (specjalizacja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie). Certyfikowany Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (cert. Nr 27 PTPO). Psychoterapeuta i superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii. European Certificate for Psychotherapy - międzynarodowy dyplom European Association for Psychotherapy.
Trener psychoterapii socjo- i somatoanalitycznej Polskiego Towarzystwa Somatoterapii z siedzibą w Krakowie. Somatoanalityk - Ecole Européene de Somatothérapie, Somatoanalyse, Socio- et Somato- psychothérapie (Strasbourg). Pracuje w Centrum Onkologii IMSC w Gliwicach.