logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Rusek

 

Marta Rusek

 

Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (nr certyfikatu 90). Jest specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym organizowanym przez Stowarzyszenie OPTA.
Od ponad 6 lat pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, gdzie wspiera Małych Pacjentów oraz ich rodziny w sytuacji rozpoznania i leczenia choroby onkologicznej. Jest współzałożycielką i wiceprezeską fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii. Bierze aktywny udział w konferencjach z zakresu psychoonkologii. Od 2014 r. jest studentką studium doktoranckiego WUM, gdzie prowadzi badania nad jakością życia rodzin dzieci z chorobą przewlekłą (hemofilia).
Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychoonkologii dla pacjentów i ich rodzin, wolontariuszy oraz personelu medycznego.