logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Węgrowska-Szukalska

 

Agnieszka Węgrowska-Szukalska

 

Profil zawodowy

Psycholog (absolwentka Wydziału Psychologii UW), wieloletni konsultant ds. rekrutacji i szkoleń, trener. Przede wszystkim praktyk. Od dziesięciu lat współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi i rekrutacyjnymi, udziela indywidualnych konsultacji instytucjom i firmom prywatnym. Prowadzi rozmowy kwalifikacyjne oraz badania testowe kandydatów ubiegających się o pracę w firmach polskich i międzynarodowych. Jest twórcą wielu programów szkoleniowych dotyczących komunikowania się, team buildingu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, asertywności, twórczości, rekrutacji, motywowania pracowników.
Przeprowadziła tysiące godzin zajęć warsztatowych (Bertelsmann Media, Schenck, PBK, Orbis, KSB, AGF Ubezpieczenia S.A., Casinos Poland, Fundusz Mikro).