logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Maria Grek

 

Anna Maria Grek

 

Profil zawodowy

Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Psychotraumatolog. Biegła sądowa z zakresu psychologii. Zajmuje się profesjonalnie pomocą psychologiczną osobom w kryzysach życiowych oraz po traumie. Uzyskała certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przyznanym przez IPZ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy aktywnie uczestniczy w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej- podejście podstawowe i zintegrowane oraz Psychotraumatologii. Posiada uprawnienia pedagogiczne, co umożliwia pracę z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych.
Absolwentka studiów podyplomowych z Psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Posiada uprawnienia do badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu, medycyny pracy oraz osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. Pracuje jako psycholog w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, hospicjum domowym. Wcześniej proracowała jako psycholog w Zespole Szkół Samorządowych.
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swoje zainteresowania od zawsze koncentruje na pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi będącymi w sytuacji kryzysowej, traumatycznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu PTSD (Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania UW), szkolenie w diagnozie zaburzeń osobowości i zastosowaniu SCID-II (Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z osi II DSM-IV) oraz wiele szkoleń specjalistycznych w obszarze pracy z zaburzeniami po stresie traumatycznym, EMDR I i II stopień.