logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Monika Tarnowska

dr

Monika Tarnowska

 

Profil zawodowy

psycholog, naukowiec i dydaktyk. Od 2008 roku pracuje w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Prowadzi konsultacje wychowawcze, a także warsztaty i treningi dla rodziców. Zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Pisze teksty popularyzujące wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Ukończyła dwuletni Podyplomowy Staż Psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS (profil pomocy dzieciom i młodzieży oraz profil pomocy osobom dorosłym).
Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Society for Personality and Social Psychology, European Association of Experimental Social Psychology, The British Psychological Society (oraz Division of Clinical Psychology of the British Psychological Society), Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.