logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Iwona Jeziorska

 

Iwona Jeziorska

 

Profil zawodowy

Pedagog, terapeuta zajęciowy. Kierownik Ośrodka Terapii w Środowisku Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 1999 uzyskała licencjat terapeuty zajęciowego w Medycznym Studium Zawodowym, a w 2004 roku tytuł magistra pedagogiki terapeutycznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Od 1998 Prowadzi zajęcia z zakresu arteterapii, pracy z ciałem, choreoterapii, technik aktywizujących i relaksacyjnych. Ukończyła liczne kursy z zakresu technik pracy z ciałem m.in. „Analiza i obserwacja ruchu według Labana", „Metoda Dobrego Startu dla profesjonalistów", „Warsztaty Tańców Twórczych Ruchu Autentycznego". Uzyskała tytuł terapeuty integracji sensorycznej (kurs I i II stopnia - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie).
Ukończyła szkolenie z zakresu terapii motywującej (certyfikat PTTM). Pracuje w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia" w Warszawie oraz w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel" w Warszawie.