logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Edmund Dryło

 

Edmund Dryło

 

Profil zawodowy

Uzyskał tytuł magistra w 2001 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Pedagogika Animacji Społeczno-Kulturalnej (specjalność artystyczna, teatr). W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Psychologia z Terapią przez Sztukę.
Jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapeutów. Arteterapią zajmuje się od ponad 15 lat, przez 7 lat współpracował ze Stowarzyszeniem im. Św. Celestyna w Mikoszowie, Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii gdzie odpowiedzialny był za prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych.
Realizował programy autorskie z zakresu arteterapii, w tym autorski projekt "Teatr Ruchu". Od ponad 9 lat jest związany z Niepubliczną Szkołą Podstawową "Nasza Szkoła" w Warszawie, która jako jedyna w Polsce posiada w ramowym programie nauczania zajęcia Dramy (zajęcia obowiązkowe dla kl. I - III ).
Ponadto od 9 lat jest pracownikiem etatowym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne a także jest twórcą i koordynatorem Klubu Artystycznego "Warsztat" dla pacjentów IPiN.