logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Ida Derezińska

 

Ida Derezińska

 

Profil zawodowy

Specjalista psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny. Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej i Poznawczej (PTTPB). Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej i Poznawczej (PTTPB – szkolenie ukończone pod kierunkiem prof. T.D Borkovca, USA). Certyfikat Akredytacyjny EABCT – 2011. Ukończone specjalistyczne szkolenie w terapii PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji (2008, ICGZ UW, program TRAKT). Wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanymi z problematyką zaburzeń lękowych, afektywnych oraz ADHD. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieżą z różnymi problemami, między innymi nadmiernym lękiem, depresją, różnego typu trudnościami szkolnymi, niską samooceną, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami odżywiania. Prowadzi sesje terapii rodzin.
Ma doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej dotyczącej psychoterapii osób dorosłych. W latach 2008-2012 współpracownik ICGZ UW w programie badań i terapii PTSD. Autorka licznych wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. W latach 2005-2010 była członkiem KND PTTPB. W Uniwersytecie SWPS jest od roku 2008 superwizorem i dydaktykiem na czteroletnich studiach podyplomowych.
W ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowymich w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.