logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Horoszkiewicz

 

Krzysztof Horoszkiewicz

 

Profil zawodowy

Psycholog i pedagog, absolwent UAM w Poznaniu, założyciel Pracowni Psychologicznych „Horeszko”, autor badań i publikacji na temat zachowań drogowych kierowców. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół diagnozy predyspozycji psychologicznych do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Aktywny uczestnik licznych konferencji naukowych, nauczyciel dyplomowany, trener biznesu. Prowadzi pracę naukową z zakresu pomiaru zmiennych psychologicznych istotnych w kierowaniu pojazdami samochodowymi.