logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Horoszkiewicz

dr

Krzysztof Horoszkiewicz

 

Profil zawodowy

Dr nauk o zdrowiu, psycholog i pedagog, absolwent UAM w Poznaniu.
Wykładowca akademicki, nauczyciel dyplomowany, założyciel Pracowni Psychologicznych „Horeszko”, autor badań i publikacji na temat zachowań kierowców.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół diagnozy predyspozycji psychologicznych do zawodów trudnych i niebezpiecznych.