logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Tadeusz Rak

 

Tadeusz Rak

 

Profil zawodowy

Psycholog, psychoterapeuta, trener. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań przydatności zawodowej. Pracował w Hucie „Bobrek" w Bytomiu, Zespole Elektrociepłowni „Bytom", Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk" w Ornontowicach. Od 1990 roku prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Bytomiu, od roku 1997 także w Rybniku pod nazwą „Homosum" Ośrodek Psychoedukacji.
Posiada uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, badań pracowników zatrudnionych w górnictwie i energetyce (na podstawie zaświadczenia wydanego przez Główny Instytut Górnictwa), badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi, badań kandydatów na stanowisko sędziego, prokuratora i kuratora sądowego (licencja Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce).