logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Zagdańska

dr

Marta Zagdańska

 

Profil zawodowy

Badacz UX, specjalista ds. metodologii badań. Wspiera firmy w budowaniu kultury organizacji zorientowanej na użytkownika i jego potrzeby. Od kilku lat związana z wrocławską branżą IT (LiveChat, Opera Software). Jako lider zespołu w Millward Brown rozwijała metodologię badań z wykorzystaniem technik neuropsychologicznych. Doświadczenie badawcze zdobywała we współpracy z uczelniami wyższymi (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Michigan, Politechnika Wrocławska). Nadzorowała i prowadziła badania zarówno w Polsce, jak i za granicą (USA, Indonezja, Brazylia, Indie, Węgry, Czechy, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Filipiny). Pracowała dla największych marek (m.in.: Unilever, Coca Cola, Ströer, Tauron, Interia, Danon, Nivea, WBK, USP Zdrowie, Novartis, Uniwersytet Warszawski, WHO). Była zaangażowana w realizację ponad 50 projektów z wykorzystaniem eye trackingu. Jako CEO Research Park wspierała swoich klientów w szeroko zakrojonych działaniach z obszaru Research & Development (w tym w projektowaniu programów badawczych, pozyskiwaniu finansowania, realizacji badań i wdrażaniu ich wyników). Jest autorką i współautorką publikacji i wystąpień konferencyjnych w dziedzinie epidemiologii psychiatrycznej. Obroniła rozprawę doktorską „Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji studentów państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu”.