logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Iwona Barszcz

dr

Iwona Barszcz

 

Profil zawodowy

  • Doktor pedagog pracy, wykładowca akademicki z tematyki polityki rynku pracy, poradnictwa zawodowego oraz funduszy europejskich rynkiem pracy zajmuje się od 1993 r.
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Uniwersytet Jagielloński) oraz coachingu w biznesie (Akademia Leona Koźmińskiego)
  • wieloletni praktyk zarządzania projektami unijnymi - certyfikat Konsultant funduszy europejskich (certyfikat International Education Society)
  • autorka publikacji i badań z zakresu funduszy europejskich oraz szeroko pojętego rynku pracy, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.