logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Kaja Dwulat

 

Kaja Dwulat

 

Profil zawodowy

Jest psychologiem z 10-letnim stażem pracy, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia, pracuje z dziećmi i młodzieżą (jako psycholog szkolny oraz prowadząc terapie) oraz z osobami dorosłymi. Cecha wyróżniająca: absolwentka 1szej edycji studiów podyplomowych w zakresie psychologii pozytywnej organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie (!) - zdobytą wiedzę z radością wykorzystuje w swojej codzienności, zarówno zawodowej, jak i osobistej.
Podstawowe cnoty charakteru (w oparciu o VIA Survey of Character Strenghts), to: chęć uczenia się, dobroć, miłość, wdzięczność, autentyczność. Mama dwójki dzieci. Marzycielka próbująca wpływać pozytywnie na rzeczywistość wokół siebie, m.in. poprzez działalność Ośrodka Psychoedukacji, Coachingu i Wsparcia Psychologicznego POZYTYWNIE.