logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Elżbieta Galas

 

Elżbieta Galas

 

Profil zawodowy

Pedagog (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza), wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ukończyła 4-semestralne studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej; 2-semestralne w zakresie Surdologopedii; 3-semestralne w zakresie Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Edukacja Uczniów z Autyzmem; 2-semestralne w zakresie Zarządzania w Oświacie; kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej (od 1997r.), gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych oraz mowy łącząc wiedzę z zakresu pedagogiki i logopedii.
Jest przewodniczącą zespołów orzekających w poradni. Prowadzi wykłady, prelekcje i szkolenia dla studentów pedagogiki, na studiach podyplomowych oraz dla nauczycieli w ramach psychoedukacji z ramienia poradni.