logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marek Karwacki

dr n. med.

Marek Karwacki

 

Profil zawodowy

Specjalista pediatrii (II st.) oraz hematologii i onkologii dziecięcej z doktoratem w zakresie genetyki klinicznej.
Obecnie jako adiunkt w Katedrze i Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmuje się głównie hematologią dziecięcą. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi, zdobyte podczas pracy w charakterze konsultanta-pediatry w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (NGO z siedzibą w Warszawie) oraz Dyrektora Medycznego NZOZ "Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek" (NGO z siedzibą w Otwocku). Jest autorem licznych publikacji naukowych i podręczników w języku polskich i angielskim, w tym zwłaszcza rozdziału w dwóch wydaniach Oxfordzkiego podręcznika opieki paliatywnej nad dziećmi oraz dokumentu etycznego, „Standardy postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia” opracowanego przez zespół ekspertów powołanych przez Ministra – Rzecznika Praw Pacjenta i wydanego jego staraniem w roku 2021.
Nieustająco prowadzi szkolenia dla studentów i lekarzy z zakresu hematologii i onkologii dziecięcej oraz opieki paliatywnej nad dziećmi, ale także prawa medycznego i bioetyki. Od ponad 10 lat jest wykładowcą Studiów Podyplomowych z Psychoonkologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych z Bioetyki i Prawa Medycznego UKSW w Warszawie.