logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Renata Gołębiowska

 

Renata Gołębiowska

 

Profil zawodowy

Pedagog, neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu SWPS i DSW. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy nozologicznej, funkcjonalnej i logopedycznej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. W ramach cyklu szkoleń dla profesjonalistów AUTYZM - Akademia dla NGO's prowadzonych w ramach projektu EFS przez Fundację Synapsis doskonaliła warsztat m.in. w zakresie diagnozy, specyfiki pracy z osobami z autyzmem, treningów umiejętności społecznych, komunikacji oraz trudnych zachowań.
Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem.