logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Czesław Zając

prof. dr hab.

Czesław Zając

 

Profil zawodowy

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przez 6 lat kierował Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi WSB we Wrocławiu. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianami, kulturę organizacyjną, przejęcia i fuzje przedsiębiorstw oraz ekonomikę i organizację przedsiębiorstw. Autor 130 publikacji w tym 4 monografii i podręcznika akademickiego. W swej aktywności profesjonalnej łączy działalność badawczą i naukową z aktywnością konsultingową. Przez 7 lat pełnił funkcje menedżera personalnego na stanowisku dyrektora departamentu zarządzania personelem w Banku Zachodnim SA LUKAS SA i LUKAS Banku SA.
Członek Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz wiceprezes tego oddziału w poprzedniej kadencji.