logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Grzegorz Godlewski

 

Grzegorz Godlewski

 

Profil zawodowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek prawo. Od 2014 roku uczestnik studiów Executive MBA. Ukończył aplikację komorniczą w zakresie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie, oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin komorniczy. W trakcie trwania aplikacji zatrudniony w Kancelarii Komornika Sądowego na stanowisku aplikanta komorniczego, a po zdanym egzaminie jako asesor komorniczy - gdzie zajmował się obsługą Wierzycieli Instytucjonalnych (banki, fundusze sekurytyzacyjne, spółki windykacyjne) w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Postępowania Egzekucyjnego w getBACK S.A., gdzie odpowiada za całość procesu związanego z egzekucją sądową.