logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Aleksandra Gruszka-Gosiewska

dr hab., prof. UJ

Aleksandra Gruszka-Gosiewska

 

Profil zawodowy

Psycholog, zatrudniona w Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego jest absolwentką. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych i popularyzatorskich m. in. z obszaru psychologii twórczości (m.in. – wraz z E. Nęcka, J. Orzechowskim i B. Szymurą – współautorką książki „Trening twórczości - nowy"), psychologii poznawczej i neuropsychologii. Od wielu lat prowadzi w Instytucie Psychologii UJ zajęcia poświęcone psychologii twórczości („Psychologia twórczości", „Trening twórczego myślenia", „Techniki twórczego myślenia", „Poznawcze aspekty twórczości"). W latach 2004-2006 – jako laureatka Wellcome Trust Fellowship – pracowała w MRC Cognition and Brain Sciences Unit w Cambridge (Wielka Brytania).
Obecnie łączy pracę naukową z pracą szkoleniową, prowadząc warsztaty z zakresu technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju osobistego, rozwoju umiejętności trenerskich oraz PR. Współpracuje bądź współpracowała z firmami szkoleniowymi: TRoP, Eskadra, Wszechnica UJ, Sedlak & Sedlak, Dom Szkoleń i Doradztwa A. Mykowska, Megalit (ważniejsi klienci: Leroy-Merlin, MAR "Galicja", Persil, Daewoo, Willemse Polska, Poczta Polska, ZPT Kraków, Pascal, Prografix).