logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Daniel Łopaciński

 

Daniel Łopaciński

 

Profil zawodowy

  • radca prawny,
  • autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego,
  • prelegent konferencji naukowych,
  • prowadził zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych (specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej) na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
  • prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo weterynaryjne i sanitarne" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.