logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jarosław Krajka

dr hab.

Jarosław Krajka

 

Profil zawodowy

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki UMCS w Lublinie, współpracujący z Katedrą Anglistyki Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, jest specjalistą w zakresie językoznawstwa angielskiego, językoznawstwa stosowanego i nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo. Pracował jako nauczyciel języka angielskiego w różnych typach szkół oraz wykładowca przedmiotów kształcenia glottodydaktycznego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, UMCS w Lublinie, WSHE w Łodzi, Olympus Szkoła Wyższa w Warszawie. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka angielskiego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ekspertem Narodowego Programu Programu Foresight Polska 2020 realizowanego na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr hab. Krajka jest autorem 4 monografii naukowych (English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment oraz The Language Teacher in the Digital Age, Monolingualism-Bilingualism-Multilingualism. The Teacher’s Perspective z H. Komorowską, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie z W. Wilczyńską i M. Mackiewiczem), współautorem podręcznika (Maturalnie, że zdasz – Testy egzaminacyjne do matury z j. angielskiego), autorem ponad 70 artykułów naukowych i ponad 50 artykułów popularnonaukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języka obcego wspomaganego komputerowo.