logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Hanna Komorowska

prof. zw. dr hab.

Hanna Komorowska

 

Profil zawodowy

Autorytet w dziedzinie nauczania języków obcych i glottodydaktyki. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy, członkiem powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności i konsultantem Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest ekspertem grupy Training and Consultancy ECML, rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.