logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mikołaj Wiśniewski

dr hab.

Mikołaj Wiśniewski

 

Profil zawodowy

Literaturoznawca. Ukończył anglistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada literaturę angielską i amerykańską na Uniwersytecie SWPS. Autor monografii „Nowy Jork i okolice poświęconej twórczości Jamesa Schuylera.” Stały współpracownik „Literatury na Świecie”, gdzie publikuje szkice krytycznoliterackie i przekładoznawcze.