logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Klimek

 

Anna Klimek

 

Profil zawodowy

Jest psychologiem, posiadającym bardzo duże doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną uwikłaną w konflikty separacyjne i rozwodowe. Od ponad 20 lat jest pracownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Lublinie, którym kieruje. W latach 2000-2003 była uczestnikiem pierwszego programu eksperymentalnego o charakterze szkoleniowo-badawczym mającego na celu wdrażanie mediacji rodzinnych do praktyki sądowej. Program ten był zorganizowany pod patronatem Ministerstwem Sprawiedliwości i miał na celu przygotowanie psychologów i pedagogów z wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w Polsce do pracy mediatora rodzinnego. W latach 2001 - 2003 była członkiem Zespołu Pilotażowego ds. Mediacji Rodzinnych powołanego przez Ministra Sprawiedliwości.
Ukończyła pełny 2-letni program szkoleniowy z zakresu mediacji rodzinnych zgodny ze standardami European Forum for Training and Research in Family Mediation. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Polsce i wchodziła w skład zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy mediacyjnej, którą rozwija w praktyce od 2000 roku. Stale podnosi swoje kwalifikacje i rozwija umiejętności uczestnicząc w szkoleniach warsztatowych prowadzonych przez mediatorów rodzinnych z zagranicy.