logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Polanowska

dr

Katarzyna Polanowska

 

Profil zawodowy

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie (1997 r.) i podyplomowe kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej (psycholog kliniczny - 2003 r., specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii - 2010 r.). W 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych przyznany przez Radę Naukową Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest adiunktem w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją chorych z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu oraz diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych.
Prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych dla psychologów i lekarzy oraz wykłady dla słuchaczy Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS. Jest współautorką programu do terapii chorych z afazją "Afa System" oraz autorką publikacji naukowych – polskich i o zasięgu międzynarodowym – z zakresu diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej.