Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marika Litwin

dr n. med.

Marika Litwin

 

Profil zawodowy

Absolwentka Szkoły Wyższej Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) Warszawa. W1995 r. uzyskała tytuł mgr pedagogiki specjalnej – specjalność logopedia. W 2000 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada tytuł specjalisty neurologopedy (specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie). W 2013 r uzyskała tytuł doktora nauk medycznych przyznany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Doświadczenie w pracy logopedy zdobywała w placówkach oświatowych (przedszkola zwykłe i integracyjne) niepublicznych placówkach terapeutycznych dla dzieci upośledzonych (Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) oraz dla niewidomych ze sprzężonymi zaburzeniami (ośrodek „Tęcza"). Od 2000 roku pracuje z dorosłymi pacjentami z chorobami neurologicznymi (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) obecnie Oddział rehabilitacji Neurologicznej CKR w Konstancinie.
W latach 2002-2003 wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej (studia podyplomowe – logopedia), Od 2003 wykładowca na Uniwersytecie SWPS CKP (studia podyplomowe - neurologopedia) (dysartria, dysfagia) od 2013 również studia podyplomowe - logopedia (dysartria, dysfagia, afazja). Wykładowca na kursach specjalizacyjnych w zakresie neuropsychologii. Wykładowca na kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty (logopedów, pedagogów) organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. Autorka artykułów z zakresu afazji, dysartrii, dysfagii.