Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Barbara Ciporska

 

Barbara Ciporska

 

Profil zawodowy

Magister pedagogiki specjalnej. Absolwentka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Sankt Petersburgu na kierunku tyflopedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej na Akademii Specjalnej w Warszawie. Terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Programów Aktywności M.Ch.Knillów. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako nauczyciel w placówkach oświatowych dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera, a także jako terapeuta w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.