logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Kordel

dr n. med.

Krzysztof Kordel

 

Profil zawodowy

Doktor Krzysztof Kordel jest Prezesem Rady Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Kierownik Pracowni Prawa Medycznego, Etyki i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej. Doktor nauk medycznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej- obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Specjalista medycyny sądowej i lekarz patomorfolog. Autor i współautor około 150 publikacji naukowych. W II i III kadencji w-ce przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego, w IV i V kadencji Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Od VI kadencji Prezes Rady Okręgowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W VI kadencji Rzecznik Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej.

Dr n. med. Krzysztof Kordel jest autorem ponad 150 publikacji. Do najważniejszych publikacji należą:

  • „Przewinienie zawodowe w położnictwie i ginekologii w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego z lat 2002–2012” w: Ginekologia Polska (Piotr Kordel, Krzysztof Kordel), 2014.
  • „European Union enlargement and the process of doctor migration. Poland’s case" w: Dwumiesięcznik Naukowy Uniwersytetu Medycznego, 2010.

Dr n. med. Krzysztof Kordel wygłosił wiele wykładów podczas konferencji, m.in.:

  • wykład pt. „Błąd medyczny”, VII Kongres Top Nephrological Trends - Aktualności nefrologiczne (2016).
  • wykład pt. „ Prawa pacjenta w świetle nowych regulacji prawnych”, VIII Kongres Top Pulmunological Trends (2016).
  • wykład pt. „Błąd medyczny”, wspólna konferencja „Dobre prawo dla Pacjenta i Lekarza. Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników”., Sąd Apelacyjny, Poznań 2016.

Dr n. med. Krzysztof Kordel przewodniczył sesjom podczas konferencji:

  • Sesja Prawna podczas: II Konferencji Rak Piersi, Onkologia i Plastyka, tematyka: Status prawny dla zabiegów profilaktycznych na gruczole piersiowym - zakres zgody pacjenta i sposób formułowania zgody dla zabiegu. Czy lekarz ma prawo do błędu? Jakie są tego konsekwencje. Sytuacje prawne - roszczenia pacjentów, a wybrane orzecznictwo sądów. Ochrona danych osobowych w świetle nowego „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. (Dz.UE L 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE“, a w szczególności dane wrażliwe pacjentów i obowiązek ich ochrony przez podmioty lecznicze - prawa i obowiązki obu stron.
  • Konferencja pt. Odpowiedzialność zawodowa zawodów zaufania publicznego, UAM (2014)
  • Odpowiedzialność zawodowa zawodów zaufania publicznego