logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Mikos-Sitek

dr

Agnieszka Mikos-Sitek

 

Profil zawodowy

Absolwentka oraz doktor nauk prawnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, specjalizuje się w prawie finansowym i finansach publicznych, autorka publikacji we wskazanym zakresie specjalizacji.