logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Grażyna Rogala-Pawelczyk

dr n. med.

Grażyna Rogala-Pawelczyk

 

Profil zawodowy

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.