logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Borcławik

dr n. hum.

Krzysztof Borcławik

 

Profil zawodowy

Doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. Zainteresowania naukowe: dynamika małych grup i zespołów, rozwijanie kreatywności, nauczanie metodą studium przypadku, przywództwo, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie niekonwencjonalnymi organizacjami. Współpracownik Collegium Medicum UJ. Współwłaściciel firmy szkoleniowej G.T..Mentor. Trener i konsultant zarządzania z licencjami Thames Valley University w Londynie w zakresie doradztwa i oceny, oraz treningu i rozwoju. Konsultant ds. personalnych Saint Gobain Polska. Posiada wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwie dla organizacji. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych i treningowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.