Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tamara Bieńkowska

 

Tamara Bieńkowska

 

Profil zawodowy

Trener, coach, spin doctor. Wykładowca na studiach podyplomowych w Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz WSE w Krakowie. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLII oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda. Certyfikowany coach - posiada certyfikat International Coaching Certification w zakresie umiejętności prowadzenia coachingu w organizacji przyznawany przez International Coaching Company – Lambent do Brasil. Certyfikowany konsultant narzędzia Extended DISC®. Posiada karty mikrofonowe najwyższej kategorii S i L dające prawo prowadzenia programów radiowych na żywo. Prowadzi zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z przywództwa oraz komunikacji menedżerskiej.
Specjalizuje się w sztuce prowadzenia sporów oraz treningu medialnym. Prowadzone przez nią zajęcia służą rozbudzeniu świadomości językowej u słuchaczy oraz wykorzystaniu języka dla celów perswazyjnych i budowania wizerunku. Zarówno na gruncie zawodowym, jak i towarzyskim inspirują ją ludzie. Stara się działać dla dobra, rozwoju i korzyści innych. Wywieranie wpływu przez wymianę myśli jest dla niej podstawowym środkiem realizacji tych celów. Nowe koncepcje i twórczość zajmują ważne miejsce w jej życiu. Lubi ich doświadczać. Odczuwa potrzebę bycia wśród ludzi i unika okazji do odosobnienia. Jej żywiołem jest prowadzenie dyskusji!