logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Przemysław Bąbel

dr hab.

Przemysław Bąbel

 

Profil zawodowy

Dr hab. Przemysław Bąbel jest psychologiem, zastępcą dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Zespołem Badania Bólu. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, którego był współzałożycielem, oraz przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Autyzm Up. Prowadzi badania nad placebo i bólem. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Autor przeszło 70 publikacji naukowych i ponad 100 popularnonaukowych. Publikuje w najlepszych światowych czasopismach, w tym m.in. „Pain”, „European Journal of Pain”, „Pain Medicine”, „Clinical Journal of Pain”, „Pain Management Nursing”, „PLoS ONE”, „Memory” „Evaluation & the Health Professions”, „Medical Principles and Practice”, „International Dental Journal”, „Japanese Psychological Research”. Współautor książek „Analiza zachowania. Vademecum” (GWP, 2016), „12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć?” (GWP, 2015), „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania” (GWP, 2012), „Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia” (Difin, 2011), „Analiza zachowania od A do Z” (GWP, 2010) oraz „Jak uczyć, żeby nauczyć” (WSiP, 2008). Jest współredaktorem monografii „Interpersonal and intrapersonal expectancies” (Routlege, 2016) i „Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia” (WUJ, 2008), numeru „Psychologii Rozwojowej” nt. „Zaburzenia rozwoju. Konteksty terapii behawioralnej” (2011, t. 16, nr 3), a także redaktorem cyklu artykułów pt. „Problemy terapii behawioralnej” w czasopiśmie „Postępy Psychiatrii i Neurologii” (2014, t. 23, nr 1 i 2).
Od 2005 r. współorganizuje doroczne Międzynarodowe Sympozja Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, a od 2015 r. międzynarodowe konferencje naukowe „Autyzm: od nauki do praktyki”. Członek Association for Psychological Science, International Association for the Study of Pain, Society for Interdisciplinary Placebo Studies, Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał w 2008 roku Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”.