logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Przemysław Bąbel

dr hab., prof. UJ

Przemysław Bąbel

 

Profil zawodowy

Jest psychologiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pełni funkcje przewodniczącego Rady Dyscypliny Psychologia, zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii oraz kierownika Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania nad bólem, placebo i pamięcią. Prof. Bąbel zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Wyniki swoich badań publikuje nie tylko w najlepszych światowych czasopismach, w tym m.in. „Pain”, „Journal of Pain”, „European Journal of Pain”, „Clinical Journal of Pain”, „Pain Medicine”, „Memory”, ale są one dyskutowane w najważniejszych mediach na świecie, m.in. w „New York Times”, „New York Magazine”, „Daily Mail”, „CBS News”, „Mirror”, czy „Sunday Times”. Prof. Bąbel jest autorem i współautorem przeszło 80 publikacji naukowych, w tym 8 książek, m.in. „12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć?” (GWP, 2015), „Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia” (Difin, 2011) oraz „Jak uczyć, żeby nauczyć” (WSiP, 2008). Jest także autorem ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a w 2019 r. został wybrany członkiem („fellow”) Association for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne.