logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Paweł Szczepaniak

dr

Paweł Szczepaniak

 

Profil zawodowy

Z wykształcenia pedagog specjalny, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, mediator. Doświadczenia zawodowe z dziedziny problemów nieprzystosowania społecznego, ortodydaktyki, marginalizacji (wykluczenia), resocjalizacji etc. okazały się inspirujące dla zastosowań w dydaktyce akademickiej i kształceniu pedagogów. Działa na rzecz rozwoju mediacji w Polsce. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego I-go Polskiego Kongresu Penitencjarnego (we współpracy ONZ). Autor (i współautor) książek m.in. Terapia w resocjalizacji Część I Ujęcie teoretyczne (2009), Terapia w resocjalizacji Część II Ujęcie praktyczne (2009), Wybrane problemy mediacji po wyroku W: Mediation in resolving the conflicts of adolescence (2009) Kara pozbawienia wolności a wychowanie (2003), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe (2013). Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. w zakresie przedmiotów pedagogicznych. Autor programów kształcenia akademickiego i szkolenia zawodowego, współautor rozporządzenia w zakresie kształcenia zawodowego personelu SW. Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS (kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, autor programu studiów Przygotowanie pedagogiczne).