logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Szczepaniak

 

Agnieszka Szczepaniak

 

Profil zawodowy

Absolwentka etnolingwistyki UAM w Poznaniu (specjalność dydaktyczna, języki specjalizacyjne: angielski i nowogrecki), doktorat w zakresie językoznawstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie kulturowym oraz w komunikacji międzykulturowej i niewerbalnej, socjolingwistyką, antropologią kulturową, psycholingwistyką, jak również glottodydaktyką oraz przekazywaniem wiedzy kulturowej w procesie nauczania języków. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Lipskim. Specjalizuje się w językoznawstwie kulturowym oraz w komunikacji międzykulturowej i niewerbalnej. Prowadziła m.in. lektorat języka nowogreckiego, zajęcia z kultury języka polskiego i z komunikacji niewerbalnej (Uniwersytet Wrocławski). Interesuje się szeroko pojętymi związkami języka i kultury (w tym gestami emblematycznymi), socjolingwistyką, etymologią, antropologią kulturową, psycholingwistyką i wybranymi aspektami psychologii, jak również glottodydaktyką oraz przekazywaniem i przyswajaniem wiedzy kulturowej w procesie nauczania i uczenia się języków. Nauczyciel akademicki i szkolny (m.in. lektorat języka nowogreckiego, zajęcia z kultury języka polskiego i z komunikacji niewerbalnej, języka angielskiego w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania, prowadzi kursy egzaminacyjne (m.in. FCE, CAE, IELTS, Matura) i specjalistyczne (m.in. dla urzędników, managerów). Porozumiewa się także po włosku i rosyjsku, zakres jej zainteresowań językowych sięga m.in. hebrajskiego, gruzińskiego i jidysz. Swoje zainteresowania, jak również wiedzę i doświadczenie stara się wykorzystywać prowadząc zajęcia z glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w Uniwersytecie SWPS w Warszawie.