logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Tuczyńska

 

Agnieszka Tuczyńska

 

Profil zawodowy

Nauczyciel, pedagog, tłumacz, logopeda, dyrektor szkoły, trener. W polskiej oświacie pracuje od 18 lat. Realizuje zadania i obowiązki z zakresu dydaktyki, metodyki, procesu wychowawczego, profilaktyki, zarządzania oraz kreowania ścieżek rozwoju osobisto-zawodowego nauczycieli różnych etapów edukacyjnych. W wachlarzu doświadczeń zawodowych posiada liczne formy pracy z uczniami w różnym wieku, nauczycielami, rodzicami, osobami dorosłymi - zawodowo zajmującymi się dydaktyką, doskonaleniem zawodowym i zarządzaniem.
Jako nauczyciel, pedagog, dyrektor w szkole, jako zawodowy tłumacz i specjalista ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości zdobyła doświadczenia, które bezpośrednio wpłynęły na kształtowanie obrazu indywidualnych, zawodowych i społecznych zasobów. Lider zmian, koordynator innowacji i projektów unijnych.
Trener ośrodka doskonalenia nauczycieli, absolwent akademii trenerów oświaty. Intuicja pedagogiczna zorientowana na rozwój nauczycieli, bogate doświadczenie zawodowe, staranne przygotowanie merytoryczne, wrażliwość i otwartość. Nauczanie, zarządzanie, współpraca przez relację, ustawiczne doskonalenie i rozwój zawodowo-osobistych kompetencji.