logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dagmara Zając

dr

Dagmara Zając

 

Profil zawodowy

Filolog, doktor nauk humanistycznych, logopeda ze stopniem specjalizacji neurologopedycznej, terapeuta. Prowadzi diagnostykę neurologopedyczną oraz w dziedzinie tyflopedagogogiki w pracy z dziećmi z zaburzeniami łączonymi (trudności w nauce, depresje, zaburzenia dwubiegunowe) oraz dziećmi utalentowanymi. Ponadto pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera, Touretta, mutyzmem, schizofrenicznymi, a także zajmuje się pacjentami z zaburzeniami mowy, jak również jąkającymi się i afatycznymi. Umiejętności logopedyczne połączone z ukończeniem specjalizacji neurologopedycznej i terapeutycznej. Związana ze szkolnictwem średnim oraz wyższym, a także z przedszkolami, pracując w nich jako terapeuta prowadzący diagnostykę neurologopedyczną.
Obecnie zajmuje się pacjentami z zaburzeniami mowy alalicznymi i dyslalicznymi, jak również jąkającymi się i afatycznymi czy schizofatycznymi na oddziałach. Związana z poznańską Fundacją Fall, w której stworzyła zestawy ćwiczeń dla rodzin, w jaki sposób wpływać na dziecko, tak, by wyrównać jego szanse na zwyczajne życie pod względem mowy, prawidłowości poruszania się. Uczestniczyła w kilku wizytach studyjnych w szkołach francuskich, ukraińskich i niemieckich, czeskich czy słowackich, stąd zapoznała się z metodami wychowawczymi oraz sprzętem wykorzystywanym w leczeniu różnorodnych dysfunkcji wśród dzieci i osób dorosłych.
Od kilkunastu lat wciąż doskonali swoją pracę w dziedzinie – tyflopedagogogiki, nowoczesnej dydaktyki, przygląda się sposobom pracy z tzw. trudnym dzieckiem za pomocą przyjaznej terapii behawioralnej, zwraca również uwagę na ergoterapię, metody masaży, metodę Feldenkrais, metodę n-c, jogging mózgu, kinezjologię, brain-gym, psychomotorykę, snoezelen, sugestopedię oraz superlearning; próbuje zwrócić uwagę na 12 zasad skutecznej edukacji, uwzględniając w pracy dzieci z zaburzeniami łączonymi (trudności w nauce, depresje, zaburzenia dwubiegunowe) oraz dzieci utalentowane i ambitne. Pracy swojej nie zamieniałaby na inną.