logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Stanisław Malicki

 

Stanisław Malicki

 

Profil zawodowy

Magister psychologii, licencjonowany specjalista psychologii klinicznej zatrudniony w Akershus University Hospital, Division Psychiatry, Norwegia. Odbył certyfikowane szkolenia w Terapii Poznawczej i Dialektycznej Terapii Behawioralnej. Od 2014 roku znajduje się na liście 80-ciu międzynarodowych trenerów Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oficjalnie uznanych przez Association for Contextual Behavioral Science. Kieruje t zespołem badawczym prowadzącym badania kliniczne nad Terapią Bezpieczeństwa Emocjonalnego w policlinic Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego Akershus w Norwegii.
W ciągu ostatnich trzech lat był współautorem 5 artykułów naukowych oraz prezentował swoją pracę kliniczną i naukową nad integracją Terapii Akceptacji i Zaangażowania z Terapią Zorientowaną na Współczucie podczas 10-ciu międzynarodowych konferencji w 8 krajach.