logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Krzysztof Nowosielski

dr hab. n. med.

Krzysztof Nowosielski

 

Profil zawodowy

Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Jest kierownikiem Zakładu Seksuologii i Planowania Rodziny w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Zajmuje się badaniem funkcji seksualnych kobiet ze szczególnym uwzględnieniem modeli reakcji seksualnych. Jest autorem 58 prac klinicznych, autorem i współautorem 19 rozdziałów w książkach polskich, 4 rozdziałów zagranicznych w wydawnictwie anglojęzycznym i współautorem 1 monografii z dziedziny seksuologii. W 2013 roku wraz ze swoimi współpracownikami przygotował polską wersję Indeksu Funkcji Seksualnej Kobiety, złotego standardu w skryningu zaburzeń seksualnych u kobiet. W chwili obecnej jest również członkiem Polskiego, Europejskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członkiem zespołu redakcyjnego Przeglądu Seksuologicznego oraz Seksuologii Polskiej, a także recenzentem w międzynarodowych czasopismach medycznych, w tym The Journal of Sexual Medicine.