logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Eryk Bunsch

 

Eryk Bunsch

 

Profil zawodowy

Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym.
Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. W latach 2001-2010 prowadził zajęcia kierunkowe z konserwacji zabytków archeologicznych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2013-2014 gościnne wykłady w zakresie konserwacji dzieł sztuki i cyfrowych technik dokumentacyjnych na podyplomowych studiach "Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych" w SGGW w Warszawie. Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.
Realizował w muzeum siedem projektów rozwojowych z zakresu digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Od 2012 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 "Colour and Space in Cultural Heritage".