logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jarosław Zamorski

 

Jarosław Zamorski

 

Profil zawodowy

Z wykształcenia psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998). Ukończył również Szkołę Treningu Psychologicznego przy Krakowskim Ośrodku Terapii. Posiada certyfikaty trenerskie Extended DISC, Ensize DISC oraz Erickson Professional Coach. Trener od 2001 roku, z firmą Nowe Motywacje związany od 2004 roku. Wcześniej przez kilka lat pracował jako trener w oświacie i profilaktyce środowiskowej.
Specjalizuje się w tematyce przywództwa i zarządzania oraz efektywności osobistej. Projektował i prowadził liczne programy rozwojowe dla największych polskich organizacji (PZU, PKO BP, Jeronimo Martins Polska, Bank BPH, Credit Agricole Bank, VW i in.) oraz mniejszych firm. Aktywnie działa jako coach. Ponadto pasjonuje się tematyką wyzwalania kreatywności i rozwiązywania problemów, prowadzi treningi twórczości w biznesie. W Nowych Motywacjach zarządza i sprawuje opiekę merytoryczną nad projektami szkoleniowymi, prowadzi treningi, buduje i podtrzymuje kontakty z Klientami, tworzy nowe rozwiązania rozwojowe (R&D NM).