logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Tomasz Sapeta

dr

Tomasz Sapeta

 

Profil zawodowy

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca – Trener – Konsultant – Ekspert w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, zarządzania firmą; restrukturyzacji przedsiębiorstw; audytów personalnych. Pracownik rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Współuczestnik realizacji projektu Banku Światowego nt. Doskonalenie Umiejętności Kierowniczych dla Urzędów Pracy;
Ekspert w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego Samorządów Terytorialnych realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute w zakresie opracowania polityki kadrowej dla urzędów wojewódzkich w Polsce; Ekspert ds. wdrożeń działań doskonalących w projekcie „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST; Ekspert ds. modyfikacji metody PRI dla gmin i powiatów, oraz ds. opracowania metody PRI dla miast na prawach powiatu; Ekspert w ramach projektu Instrumenty Szybkiego Reagowania; Ekspert, współautor projektu Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postepowań sądowych – case management Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego na zlecenie Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury; Audytor personalny m.in. w ramach konkursu organizowanego przez IPiSS w Warszawie – Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
Trener szkoleniowy w ramach realizacji projektów m.in. w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., PZU S.A., Poczty Polskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędów Gmin Województwa Małopolskiego;
Autor i współautor publikacji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, audytów personalnych.