logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jan W. Wiktor

prof.

Jan W. Wiktor

 

Profil zawodowy

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euro-marketingu i rynku Unii Europejskiej. Jest przewodniczącym Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK (2008-2016). Jest członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki, w roku 2012 - był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem PTTK, jako przewodnik tatrzański czynnie uprawia turystykę wysokogórską.