logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Andrzej Jaki

prof.

Andrzej Jaki

 

Profil zawodowy

Dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, autor bądź współautor ponad 150 publikacji głównie z zakresu różnych zagadnień wpisujących się w szeroko rozumianą problematykę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym w szczególności: zarządzania wartością, analizy efektywności kreowania wartości oraz wyceny przedsiębiorstw. W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z takich przedmiotów, jak: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa, analiza finansowa, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa oraz controlling wartości.