logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Elżbieta Zawodniak

 

Elżbieta Zawodniak

 

Profil zawodowy

Superwizor. Rekomendacja trenerska III stopnia PTP. Od 15 lat prowadzi treningi interpersonalne oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych dla różnych grup zawodowych, między innymi dla osób szkolących się w Szkołach Trenerów. Superwizuje pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II, III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Coach, pracujący w oparciu o metodologię podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz zasadę partnerstwa. Ukończyła program szkoleniowy przygotowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Coachingu Grupowego NOVO.