Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Sitnik-Warchulska

dr n. hum.

Katarzyna Sitnik-Warchulska

 

Profil zawodowy

Specjalista psycholog kliniczny, superwizor psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, praktyk PlayTherapy, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy (EAP). Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowca w Uniwersytecie SWPS. Od 2015 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej (woj. śląskie). Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin. Posiada doktorat w dyscyplinie psychologia. Współzałożycielka i kierownik NZOZ Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach. W Gliwickim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym zajmuje się wsparciem, poradnictwem i terapią rodzin dzieci niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami sprzężonymi. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. V-ce przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej przy Polskim Towarzystwie Psychologii Klinicznej. Wykładowca i koordynator na kursach specjalizacyjnych i certyfikacyjnych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z problematyki psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Członek Rady Fundacji PoWer oraz członek Komisji Etyki Certyfikatu Analityka Zachowania. Autorka licznych wystąpień i publikacji naukowych z obszaru psychologii klinicznej oraz oddziaływań pomocowych wobec dzieci, młodzieży i ich rodzin w Polsce oraz poza granicami kraju. Od ponad 20 lat specjalizuje się w pracy z zaburzeniami z kręgu psychiatrycznego, w szczególności z zaburzeniami zachowania i emocji (m.in. agresja, autoagresja), zaburzeniami przywiązania oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Laureatka nagród za znaczący wkład w rozwój psychologii klinicznej.