logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Pachniewska

 

Katarzyna Pachniewska

 

Profil zawodowy

Absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego na UW oraz Podyplomowe Studia w zakresie Seksuologii Klinicznej SWPS. Pod koniec procesu certyfikacji seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W trakcie 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w osi systemowej, w Szkole Psychoterapii MABOR atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Specjalizuje się w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, w seksuologii wieku rozwojowego, w obszarze wspierania rozwoju psychoseksualnego, seksualności dzieci i młodzieży – w tym również osób z zaburzeniami rozwojowymi i/lub niepełnosprawnością. Współpracuje jako wykładowczyni z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, Katowicach, Sopocie i Wrocławiu oraz Studiami Podyplomowymi Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na UAM w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członkini Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością PTS. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się regularnej superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych, publikując. Na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, gdzie zajmuje się konsultacjami, poradnictwem i terapią psychologiczno-seksuologiczną.