logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Pachniewska

 

Katarzyna Pachniewska

 

Profil zawodowy

Absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz Podyplomowe Studia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie Seksuologii Klinicznej.
Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, wczesnej interwencji dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną.
Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych.